Спеціальна педагогіка

Напрям підготовки – Спеціальна педагогіка

Рівень підготовки – безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Сучасна іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Математика

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Спеціальна педагогіка» Ви можете ознайомитися за посиланням