Соціологія

Напрям підготовки – Соціологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова або сучасна іноземна мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Суспільствознавство

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Історія

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Соціологія» Ви можете ознайомитися за посиланням