Сестринська справа

Напрям підготовки – Сестринська справа

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Сестринська справа» Ви можете ознайомитися за посиланням