Прикладна лінгвістика

Напрям підготовки – Прикладна лінгвістика

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Англійська мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Німецька мова

 

Зверніть увагу на інші можливості кваліфікації (див. ПРИМІТКИ)

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Польська мова

4

ПРИМІТКИ

А) Перерахування результатів двомовних екзаменів на конкурсні бали:

Результати в % з двомовного випускного екзамену (тільки для екзамену з другої іноземної мови) перераховуються наступним чином:

профільний (поглиблений) рівень=екзамен двомовний х 1,3

Результати округляються до цілих, але не можуть перевищувати 100%.

Отриманий у такий спосіб результат трактується як результат екзамену на профільному (поглибленому) рівні і множиться на 2.

Б) Конкурсні бали за знання другої мови:

У разі, якщо вступник складав екзамен тільки з однієї мови, з метою отримання більшої кількості конкурсних балів, враховуються бали з додаткового конкурсного предмету – німецької мови.

Перерахування оцінок у конкурсні бали відбуваються у такий спосіб:

а) Оцінка з німецької мови зі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти: оцінка 6 (відмінно) = 100 балів;

оцінка 5 (дуже добре) = 90 балів;

оцінка 4 (добре) = 75 балів;

оцінка 3 (задовільно) = 50 балів;

оцінка 2 (допустимо) = 30 балів.

Увага! При цьому випускник може отримати максимально 100 балів за володіння знаннями другої іноземної мови.

б) рівень володіння знаннями німецької мови на підставі сертифіката (визначеного зразка певного екзаменаційного центру) або іншого документу:

Рівень C2 - 200 балів                                 Рівень B1 - 75  балів                               

Рівень C1 - 150  балів                                Рівень A2 - 50  балів                               

Рівень B2 - 100  балів                                Рівень A1 - 30  балів                               

Законодавчі документи, що визначають рівень володіння іноземною мовою:

-  додаток 2 до Постанови Голови Ради міністрів від 16 грудня 2009 року «Про порядок проведення процесу кваліфікаційного відбору у державній цивільній службі» (Законодавчий Вісник 2019, позиція 1552).

- додаток 1 до Розпорядження Міністра науки і вищої освіти від 22 вересня 2011 року (Законодавчий вісник, позиція 1200) «Перелік сертифікатів, що підтверджують володіння сучасною іноземною мовою» (документи, зазначені в пунктах 5-13 оцінюються у 200 балів).

Також будуть враховані інші мовні сертифікати, про що йдеться у вищевказаних правилах.

В) Вступник може отримати максимально 200 балів за знання мови викладання у середній школі.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Прикладна лінгвістика» Ви можете ознайомитися за посиланням