Польська філологія

Напрям підготовки – Польська філологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська  мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Історія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Польська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням