Педагогіка

Напрям підготовки – Педагогіка

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Сучасна іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Математика

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Педагогіка» Ви можете ознайомитися за посиланням