Оптометрія

Напрям підготовки – Оптометрія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Обов’язковий конкурсний предмет

Один із наступних за вибором вступника: біологія, математика, фізика або фізика з астрономією

2

Додатковий конкурсний предмет

Один із наступних за вибором вступника: хімія, математика, фізика або фізика з астрономією

або результати іспитів, що підтверджують кваліфікації «Оптик-механік», «Технік-оптик»

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Оптометрія» Ви можете ознайомитися за посиланням