Німецька (германська) філологія

Напрям підготовки – Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: німецька мова, інша сучасна іноземна мова

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Оцінка з додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з наступних предметів: сучасна іноземна мова, польська (або рідна) мова, суспільствознавство

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Німецька (германська) філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням