Невідкладна медична допомога

Напрям підготовки – Невідкладна медична допомога

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника:  біологія або математика

АБО

один із наступних за вибором вступника:  біологія або математика та

результати іспиту, що підтверджує кваліфікацію «Парамедик»

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника:  хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

АБО

результати іспиту, що підтверджує кваліфікацію «Парамедик»

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Невідкладна медична допомога» Ви можете ознайомитися за посиланням