Нанотехнології

Напрям підготовки – Нанотехнології

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Обов’язковий конкурсний предмет

Математика

2

Додатковий конкурсний предмет

Один із наступних за вибором вступника: фізика, інформатика, хімія

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Нанотехнології» Ви можете ознайомитися за посиланням