Міжнародні відносини

Напрям підготовки – Міжнародні відносини

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова  

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, математика

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. 

Сучасна іноземна мова

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Міжнародні відносини» Ви можете ознайомитися за посиланням