Мехатроніка

Напрям підготовки – Мехатроніка

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та  нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: інформатика, фізика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Мехатроніка» Ви можете ознайомитися за посиланням