Логопедія з викладанням польської мови як іноземної

Напрям підготовки – Логопедія з викладанням польської мови як іноземної

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова  

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

 

 

 

 

Практичне випробування

Конкурсні бали

3

Вступний екзамен

Моторика артикуляційних органів-оцінка моторики губ, язика, м'якого піднебіння і нижньої щелепи на основі випробувань, зазначених членами комісії (наприклад, випробування за тестом Х.Родак).

Чіткість і правильність артикуляції -оцінюється на підставі розмови, повторення логатомів і скоромовок.

Голосові характеристики, темп і швидкість мови - оцінюються на основі вільної розмови і читання.

Фізичний слух (орієнтовне дослідження) і фонематичний (тест паронімів).

Кожен з елементів екзамену оцінюється в категоріях: негативна оцінка-позитивна оцінка. Негативна оцінка за одним з елементів екзамену виключає вступника від подальшого процесу конкурсного відбору для навчання

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логопедія

з викладанням польської мови як іноземної» Ви можете ознайомитися за посиланням