Логістика в агропродовольчому секторі

Напрям підготовки – Логістика в агропродовольчому секторі

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: математика, польська (або рідна) мова, іноземна мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: географія, біологія, фізика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Один предмет із ЗНО за вибором вступника, який не був врахований як  обов'язковий або додатковий конкурсний предмет

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Логістика в агропродовольчому секторі» Ви можете ознайомитися за посиланням