Лікарський напрям (навчання англійською мовою)

Напрям підготовки – Лікарський напрям (навчання англійською мовою) навчання на комерційній (платній) основі

Рівень підготовки – 6-річне безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет (один із двох предметів, не обраних як обов'язковий, може бути додатковим конкурсним предметом)

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: математика, фізика або фізика з астрономією, або споріднений

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

4

ПРИМІТКИ

На вступ на навчання за лікарським напрямом підготовки (навчання англійською мовою) можуть претендувати вступники, які у процесі конкурсного відбору отримали таку кількість конкурсних балів, що дозволяє їм бути у межах  ліцензованого обсягу на навчання  на 2024/2025 навчальний рік.

Вступники на лікарський напрям підготовки з навчанням англійською мовою зобов’язані надати сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не менше В2 або результат випускного іспиту (ЗНО) з англійської мови на поглибленому рівні – не менше 80%, або свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з англійською мовою викладання, отримане за кордоном чи в Польщі.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Лікарський напрям (навчання англійською мовою)» Ви можете ознайомитися за посиланням