Ландшафтна архітектура

Напрям підготовки – Ландшафтна архітектура

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова або результати  іспиту, що підтверджують кваліфікацію «Технік з ландшафтної архітектури»

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Ландшафтна архітектура» Ви можете ознайомитися за посиланням