Інформатика

Напрям підготовки – Інформатика

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Інформатика

або

результати іспиту, що підтверджують кваліфікацію «Програмування», «Створення та адміністрування веб-сайтів і баз даних (EE.09)», «Створення та адміністрування веб-сайтів, веб-додатків і баз даних (INF.03)», «Проектування, програмування і тестування комп’ютерних програм (INF.04)»

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Англійська мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Інформатика» Ви можете ознайомитися за посиланням