Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Напрям підготовки – Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один предмет із ЗНО за вибором вступника

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

3

Вступний екзамен

Практичне випробування

Конкурсні бали

Перевірка слухових здібностей:

розпізнавання і спів інтервалів, тризвуків, повторення мелодико-ритмічних сигналів, читання нот (голосом)

0-10 балів

Перевірка голосових здібностей:

спів одного вокального твору (наприклад, зі збірника Зиґмунта Носковскієго «Пори року»)

0-10 балів

Перевірка мануальних здібностей:

диригування одного музичного твору (наприклад, зі збірника Зиґмунта Носковскієго «Пори року»)

0-10 балів

 

 

Гра на інструменті:

виконання (з пам’яті) двох музичних  творів на обраному музичному інструменті

0-10 балів

4

ПРИМІТКИ

Інститут музики забезпечує акомпанемент до творів із збірника Зиґмунта Носковскієго «Пори року».

Вступник зобов'язаний, принаймні за тиждень до практичного екзамену, повідомити Приймальну комісію про назви творів, вибраних з вищезгаданого збірника.

З кожної складової частини вступного екзамену вступник повинен отримати не менше 3 балів, в іншому випадку екзамен вважається нескладеним.

Результат окремих частин практичного випробування множиться на 10.

 

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» Ви можете ознайомитися за посиланням