Графіка

Напрям підготовки – Графіка

Рівень підготовки – безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Підставою для вступу на навчання є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, або інший документ, що дає право на вступ безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

 

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

3

Вступний екзамен

Портфоліо

Конкурсні бали

Необхідно подати у формі каталогу з фотографіями, мінімально 20 робіт різних художніх видів (живопис, малюнок, скульптура, фотографія, кіно, анімація, художня і дизайнерська графіка та інші).

Портфоліо та заяву про авторство представлених робіт  необхідно надіслати електронною поштою за адресою: rekrutacja.isp@ur.edu.pl

0-15 балів

Фахова співбесіда

Конкурсні бали

Розмова про власну творчість та реалізовані мистецькі проекти щодо знань у галузі мистецтва та культури здійснюватиметься у дистанційній формі у вигляді відеоконференції на обраній платформі Інтернет-комунікації.

 

0-15 балів

4

Примітки

Мінімальна кількість балів, необхідних для кваліфікації:

-портфоліо  – 8 балів.

-фахова співбесіда – 7 балів

 

Умовою прийняття портфоліо для оцінки Центральною приймальною комісією (Екзаменаційною комісією) є підписання заяви про авторство представлених робіт.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Графіка» Ви можете ознайомитися за посиланням