Фізіотерапія

Напрям підготовки – Фізіотерапія

Рівень підготовки – безперервне навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Фізіотерапія» Ви можете ознайомитися за посиланням