Дієтетика

Напрям підготовки – Дієтетика

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика (математика як додатковий конкурсний предмет може враховуватися тільки за умови, що біологія є обов'язковим предметом)

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Дієтетика» Ви можете ознайомитися за посиланням