Англійська філологія

Напрям підготовки – Англійська філологія

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Англійська мова

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

Перерахування балів ЗНО (дві мови) на вступні конкурсні бали:

Результати ЗНО (у %) тільки для іспити з англійської мови перераховуються за формулою:

Поглиблений рівень=ЗНО (дві мови) х 1,3

Результат округлюється до цілих одиниць і не може перевищувати 100%.

Результат, отриманий у такий спосіб, розглядається як результат ЗНО на поглибленому рівні і, отже, множиться на 2.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Англійська філологія» Ви можете ознайомитися за посиланням