Адміністрація

Напрям підготовки - Адміністрація

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

Один із наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство, польська (або рідна) мова

2

Додатковий конкурсний предмет

Географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Адміністрація» Ви можете ознайомитися за посиланням