І рівень вищої освіти (бакалаврський), безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

-          заява про прийом на навчання разом з особовою анкетою (видрукуйте з електронної системи приймальної комісії Жешувського університету, персональні дані вписуйте латиницею відповідно до даних у закордонному паспорті)

-          свідоцтво або інший документ, що дає Вам право на вступ до закладу вищої освіти в Республіці Польща (наприклад: свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, сертифікат ЗНО, диплом випускника ЗВО та ін.) - ксерокопія та оригінал документу (для ознайомлення),

-          1 актуальна фотографія (3,5 x 4,5 см відповідно до вимог, що пред’являються при видачі документів, які посвідчують особу) та 1 фотографія в електронному вигляді (завантажити під час реєстрації в індивідуальному обліковому записі в системі приймальної комісії Жешувського університету,

-          документ, що підтверджує знання польської мови, якою буде здійснюватися навчання за обраним напрямом.

Крім того:

-          переклади документів, виданих іноземною мовою (виконані і завірені присяжним перекладачем, внесеним до Списку присяжних перекладачів Міністерства юстиції Республіки Польща, або виконані іноземним перекладачем і завірені консулом Республіки Польща),

-          медична довідка про відсутність протипоказань для навчання (для напрямків навчання з небезпечними або шкідливими факторами для здоров’я),

-          у разі, якщо вступник - неповнолітня особа (до 18 років) - згода батьків або юридичних опікунів на навчання у Жешувському університеті,

-          нотаріально завірена довіреність на представництво інтересів (оригінал) - у випадку, якщо від Вашого імені буде виступати інша особа,

-          документ, що дає право на безкоштовне навчання у Жешувському університеті, наприклад: карта поляка, карта постійного перебування, сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної, що підтверджує знання польської мови на рівні С1,

-          у разі, якщо Ви - громадянин України і на законних підставах приїхали на територію Республіки Польща з території України у період з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями, що проводяться на території цієї держави, а також у Вас є статус тимчасового захисту (відповідно до Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави») - заява кандидата з проханням про прийом на навчання за стаціонарною формою навчання у Жешувському університеті разом з одним із перелічених документів, що підтверджують статус тимчасового захисту:

а) свідоцтво, видане польською прикордонною службою при в'їзді до Польщі з 24 лютого 2022 р.

або

б) довідку про присвоєння номера соціального страхування (PESEL) зі статусом УКР (UKR )

або

в) паспорт (сторінку з фотографією та персональними даними та сторінку зі штампом в'їзду до Польщі з 24 лютого 2022 р.)

 

-          інші документи, визначені окремими положеннями.

 

У разі іноземців, які мають право на звільнення від оплати вступного внеску та оплати за навчання (відповідно до ст.324 п. 2 Закону «Про вищу освіту і науку» (Законодавчий вісник від 2018 року, позиція 1668 зі змінами), необхідно пред'явити Карту Поляка або інші документи, що дають право на це звільнення від оплати, тобто:

 

1) документ, що підтверджує громадянство держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейську економічну зону та членів їх сімей, які проживають на території Польської Республіки;

 

2) документ, що підтверджує дозвіл на постійне перебування, або документ довгострокового резидента Європейського Союзу;

 

3) документ, що підтверджує дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, про які йдеться у ст.159 ч. 1 або ст. 186 ч. 1 п. 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 року «Про іноземців»  (Законодавчий вісник від 2017 року, позиції 2206 і 2282, і від 2018 року позиції. 107, 138 і 771);

 

4) документ, що підтверджує статус біженця (отриманий у Польщі), або свідоцтво про надання тимчасового захисту або додаткового захисту на території Республіки Польща;

 

5) сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою як іноземною на рівні C1, що зазначено у ст. 11а п. 2 Закону від 7 жовтня 1999 р. «Про польську мову» (Законодавчий вісник від 2018 року, позиція 931);

 

6) Карту Поляка або рішення про підтвердження польського походження;

 

7) документ, що засвідчує, що кандидат - чоловік/ дружина, потомок або нащадок громадянина Республіки Польща, який проживає на території Республіки Польща;

 

8) дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, про які йдеться у ст.151 дозвіл на тимчасове перебування для проведення наукових досліджень ст. 1 або ст. 151b дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з  довгостроковою мобільністю вченого п. 1 Закону від 12 грудня 2013 року «Про іноземців», або що знаходиться на території Республіки Польща у зв'язку з короткостроковою мобільністю вченого на умовах, зазначених у ст.156b допустимість короткострокової мобільності вченого  п.1 цього Закону, або мають національну візу з метою проведення наукових досліджень.

 

У разі, якщо документи вступника отримано за кордоном - навчальний заклад може вимагати від вступника довідку про те, що свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти або диплом про вищу освіту дають право на здобуття вищої освіти І чи ІІ рівня у країні видачі цих документів (якщо ця інформація не міститься у документах, які дають право на здобуття вищої освіти). Університет може додатково запросити інформацію щодо шкали оцінювання результатів навчання, поданих у вищевказаних документах.

 

Процес реєстрації на навчання вважається успішно завершеним за умови подання комплекту документів згідно з графіком вступної кампанії на 2022/2023 навчальний рік до Відділу з набору студентів і кар’єри студентів.  

 

Місце подання документів:

 

Відділ з набору і кар’єри студентів  

вул. Пігоня 8, 35-959 м. Жешув

(будинок бібліотеки)

кабінет 45

тел.: +48 17 872 14 00