Окулярна оптика*

 

Напрям підготовки – Окулярна оптика*

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

*Зверніть  увагу!  Прийом на навчання за  умови  отримання ліцензії Міністерства освіти і  науки

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: біологія, математика, фізика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Хімія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів на навчання з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Окулярна оптика» Ви можете ознайомитися за посиланням