І рівень вищої освіти (бакалаврський), безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

–          заява про прийом на навчання разом з особовою анкетою (видрукуйте з електронної системи приймальної комісії Жешувського університету),

–          свідоцтво або інший документ, що дає Вам право на вступ до закладу вищої освіти в Республіці Польща (наприклад: свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, сертифікат ЗНО, диплом випускника ЗВО та ін.) - ксерокопія та оригінал документу (для ознайомлення),

–          2 актуальні фотографії (3,5 x 4,5 см відповідно до вимог, що пред’являються при видачі документів, які посвідчують особу) та 1 фотографія в електронному вигляді (завантажити під час реєстрації в індивідуальному обліковому записі в системі приймальної комісії Жешувського університету,

–          документ, що підтверджує знання польської мови, якою буде здійснюватися навчання за обраним напрямом.

Крім того:

–          переклади документів, виданих іноземною мовою (виконані і завірені присяжним перекладачем, внесеним до Списку присяжних перекладачів Міністерства юстиції Республіки Польща, або виконані іноземним перекладачем і завірені консулом Республіки Польща),

–          медична довідка про відсутність протипоказань для навчання (для напрямків навчання з небезпечними або шкідливими факторами для здоров’я),

–          у разі, якщо вступник - неповнолітня особа (до 18 років) - згода батьків або юридичних опікунів на навчання у Жешувському університеті,

–          нотаріально завірена довіреність на представництво інтересів (оригінал) - у випадку, якщо від Вашого імені буде виступати інша особа,

–          документ, що дає право на безкоштовне навчання у Жешувському університеті, наприклад: карта поляка, карта постійного перебування, сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної, що підтверджує знання польської мови на рівні С1,

–          інші документи, визначені окремими положеннями.

 

У разі, якщо документи вступника отримано за кордоном - навчальний заклад може вимагати від вступника довідку про те, що свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти або диплом про вищу освіту дають право на здобуття вищої освіти І чи ІІ рівня у країні видачі цих документів (якщо ця інформація не міститься у документах, які дають право на здобуття вищої освіти). Університет може додатково запросити інформацію щодо шкали оцінювання результатів навчання, поданих у вищевказаних документах.

 

Процес реєстрації на навчання вважається успішно завершеним за умови подання комплекту документів згідно з графіком вступної кампанії на 2021/2022 навчальний рік до Відділу з набору студентів і кар’єри студентів.  

 

Місце подання документів:

 

Відділ з набору і кар’єри студентів  

вул. Пігоня 8, 35-959 м. Жешув

(будинок бібліотеки)

кабінет 45

тел.: +48 17 872 14 00