Громадське здоров’я

 

Напрям підготовки -   Громадське здоров’я

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Громадське здоров'я» зможе продемонструвати свої міждисциплінарні теоретичні та практичні  знання в галузі соціальних та медичних наук, наук про здоров'я та про фізичну культуру, зокрема в галузі:

  • розуміння основних проблем громадської охорони здоров'я, систем охорони здоров'я та політики в галузі охорони здоров'я у Польщі та країнах Європейського Союзу;
  • визначення біологічних і екологічних умов здоров'я людини, колективів і взаємозв'язку між ними;
  • розпізнання біологічних, екологічних, демографічних, соціальних та психологічних ризиків для здоров'я колективів людей;
  • збір даних про стан здоров'я колективу;
  • здійснення перевірок та оцінок санітарно-епідеміологічного стану суспільства та навколишнього середовища на місцевому, регіональному та центральному рівнях;
  • реалізації програм з епідеміології, профілактики, догляду та психосоціальної реабілітації;
  • повідомлення результатів оцінок санітарно-епідеміологічного стану вищестоящим підрозділам;
  • здійснення та координація програм охорони здоров'я та зміцнення здоров'я;
  • збір даних про економіку та управління охороною здоров'я у місцевому, регіональному та центральному середовищі та використання професійної писемності іноземною мовою;
  • знання іноземної мови на рівні B2 та спеціалізованої мови в галузі громадської охорони здоров'я.

 

 

Випускники зі спеціальності «Медицина подорожей і міжнародне здоров’я» набувають професійну компетентність в області управління комплексною інформацією про ризики для здоров'я, пов'язаних з поїздками, в тому числі оцінки поточної ситуації в галузі охорони здоров'я у світі, рекомендацій, що стосуються профілактики тропічних захворювань, допомога в підготовці дорожньої аптечки, а також детальну інформацію про рекомендовані щеплення.

Випускники спеціальності «Освіта та профілактика здоров'я» готові до реалізації програм профілактики здоров'я на різних рівнях соціальних структур. Студент формує навички прийняття ефективних заходів в області розвитку знань, відносин і звичок турботи про здоров'я себе та інших, а також навички спільного створення здорового середовища. Випускники підготовлені до ефективного здійснення профілактичних та освітніх заходів у місцевому співтоваристві, робочому та навчально-виховному середовищі, закладах охорони здоров'я та соціальних установах.

Випускники спеціальності «Телемедицина та електронне здоров'я» володіють розширеними знаннями про використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій для надання допомоги в галузі охорони здоров'я. Після закінчення навчання випускники мають широку можливість розвивати професійну кар'єру: можуть працювати в державних і недержавних закладах охорони здоров'я, в лікарнях, поліклініках,  науково-дослідних і контрольних закладах, у фармацевтичній промисловості як фахівці з впровадження та проведення медичних інформаційних послуг, сучасних технологій та медичних процедур.

Випускники спеціальності «Управління в системі охорони здоров'я» набувають навичок, що дозволяють їм працювати на виконавчих посадах в програмах охорони та зміцнення здоров'я, профілактики і т.ін., а також на посадах в адміністративних підрозділах охорони здоров'я, санітарної інспекції та підрозділах, що надають медичні послуги.

Випускники підготовлені до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.