Туризм і рекреація

 

Напрям підготовки - Туризм і рекреація

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Конкурс балів вступника з додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та з сертифіката ЗНО; прийом на навчання відбувається на підставі рейтингового списку вступників

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Географія

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У процесі прийому вступник може отримати додаткові бали,  документально підтвердивши наступні досягнення:

  • Екскурсовод -50 балів
  • Туристичний гід - 30 балів
  • Рятувальник на воді, в горах - 20 балів
  • Туристична та інша діяльність у галузі фізичної культури - 10 балів

Випускник напряму підготовки «Туризм та рекреація» має поглиблені знання, навички та соціальні компетенції в галузі  природничих, соціальних та економічних наук про фізичну культуру. Під час навчання він отримує необхідну професійну компетентність, корисну при адаптації туристичних пропозицій до потреб і очікувань різних соціальних верств, а також при аналізі ринкових механізмів.