Історичний і культурний туризм

 

Напрям підготовки - Історичний і культурний туризм

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство,  географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Історичний і культурний туризм» має знання у галузі історичного та культурного туризму, а також деяких соціальних наук; знає основні елементи науково-дослідної роботи в галузі гуманітарних та суспільних наук; розуміє фундаментальні історичні, географічні, культурні, релігійні  детермінанти розвитку сучасної цивілізації; знає правові та етичні аспекти наукових досліджень, у тому числі правила охорони промислової власності і авторського права; він знає принципи співпраці з місцевим середовищем, громадськими організаціями з розвитку гуманітарних і соціальних досліджень і основні принципи створення і розвитку різних форм підприємництва.