Технологія харчових продуктів та харчування людини

 

Напрям підготовки -  Технологія харчових продуктів та харчування людини

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  хімія, фізика з астрономією або фізика, математика, біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Технологія харчових продуктів та харчування людини» має знання в галузі харчової хімії та інженерних, технологічних і економічних питань. Він є фахівцем у галузі виробництва, переробки, обробки, зберігання, контролю та моніторингу якості харчових продуктів. Завдяки цьому випускник підготовлений до роботи на підприємствах, що займаються переробкою, розподілом і зберіганням продуктів харчування, а також до вступу на другий рівень вищої освіти за цим напрямком. Крім того, він може здійснювати контроль над процесом виробництва продуктів харчування, на основі знань змінювати існуючі виробничі процеси або пропонувати нові екологічно чисті продукти. Знання інженерних питань дозволяє йому планувати і організовувати виробництво, включаючи підбір обладнання, економічний розрахунок і оцінку ефективності вжитих заходів. Він знає і розуміє принципи функціонування агропродовольчого ринку, а також маркетингові механізми, пов'язані з обігом продуктів харчування. Випускник знає принципи раціонального харчування людини і взаємозв'язок між якістю і кількістю споживаної їжі і станом здоров'я суспільства. Він добре обізнаний про системи забезпечення якості продуктів харчування і вміє їх впроваджувати. Крім того, він володіє навичками використання комп'ютерних технологій для управління виробництвом. Соціальні компетенції, якими володіє випускник, дозволяють йому розширювати знання, пристосовуватися до вимог сучасного ринку праці, здійснювати власний бізнес або міждисциплінарне співробітництво. Він підготовлений до роботи на інженерних та управлінських посадах у всіх галузях харчової промисловості.