Діагностичні системи в медицині

 

Напрям підготовки -   Діагностичні системи в медицині

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:

математика, фізика, біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Хімія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Діагностичні системи в медицині» характеризуються наступними професійними компетенціями:

  • володіє знаннями в області фізичних основ роботи різних видів медичних апаратів;
  • володіє знаннями в області анатомії, фізіології і патології  людини в аспекті обслуговування медичної апаратури;
  • може використовувати сучасні вимірювальні прилади та медичні діагностичні системи;
  • може визначати і формулювати інженерні завдання зі збору та обробки інформації, а також проводити і інтерпретувати основні статистичні аналізи, що використовуються в біомедичних науках, а також аналіз сигналів і зображень в медичних і фізичних науках;
  • може проводити попередню економічну оцінку пропонованих рішень і використаних інженерних дій;
  • володіє знаннями в області етичних основ і усвідомлює необхідність їх застосування в інженерній і навколомедичній діяльності.