Соціологія

 

Напрям підготовки - Соціологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/  нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1 Обов’язковий конкурсний предмет Польська (або рідна) мова або сучасна іноземна мова


стандартний (базовий) рівень1% = 1 бал

профільний (поглиблений) рівень1% = 2 бали
2 Додатковий конкурсний предмет Суспільствознавство
3 Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. Оцінка з дисципліни «Суспільствознавство» зі свідоцтва про здобуття повної середньої освіти**Співвідношення кількості балів і оцінки зі свідоцтва:
3,0 задовільно 40 балів
3,5 задовільно с плюсом 50 балів
4,0 добре 60 балів
4,5 добре с плюсом 70 балів
5,0 дуже добре 80 балів
5,5 дуже добре з плюсом 90 балів
6,0 відмінно 100 балів

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Навчання за напрямом підготовки «Соціологія» орієнтовано на людей з гуманітарними та соціальними інтересами, які спостерігають за соціальною реальністю, мають або бажають виховати в собі здатність до її критичного аналізу та класифікації поведінки людей і колективів. Свої інтереси та навички студенти можуть розвивати та вдосконалювати в рамках двох спеціальностей: «Регіональне самоврядування» та «Дослідження ринку та громадської думки». Результати навчання, передбачені для соціологічних напрямів, дозволяють випускникам адаптуватися до мінливого ринку праці, його місцевої специфіки та очікувань роботодавців. Різноманітна програма навчання, застосування викладачами перевірених, але й інноваційних методів навчання з використанням сучасної локальної та технічної інфраструктури та професійного програмного забезпечення гарантує студентам отримання великого обсягу знань, як в теоретичному, так і в практичному аспекті.