Сільське господарство

 

Напрям підготовки -   Сільське господарство

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський), інженер

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/  нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  біологія, географія, хімія, фізика з астрономією фізика, математика

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Сільське господарство» є фахівцем у галузі сільськогосподарського виробництва і має практичну підготовку для самостійного ведення сільського господарства відповідно до принципів сталого розвитку. Випускник має знання у галузі економіки, організації та управління сільськогосподарським виробництвом, функціонування сільськогосподарської інфраструктури та впливу сільськогосподарського виробничого простору на розвиток сільських районів. Він знає проблеми, пов'язані з агробізнесом, біоінженерією сучасними сільськогосподарськими технологіями, консультуванням сільськогосподарських підприємств, торгових і сервісних компаній. Він підготовлений для проведення наукових досліджень, крім того, володіє  іноземною мовою на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.