Невідкладна медична допомогаНапрям підготовки -   Невідкладна медична допомога

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/  та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

Біологія

стандартний (базовий) рівень1% = 1 бал

профільний (поглиблений) рівень1% = 2 бали

2

Додатковий конкурсний предмет

Один з наступних за вибором вступника:  хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо


Випускник напряму підготовки «Невідкладна медична допомога» має здатність самостійно виконувати медичні екстрені дії. Він володіє високими знаннями і навичками в галузі медичних наук і наук про здоров’я, в тому числі, зокрема, невідкладної медичної допомоги, що виконується в надзвичайних ситуаціях у дорослих і дітей, а також відповідними знаннями в галузі суспільних наук. Випускник уміє розпізнавати стани раптової загрози здоров’ю, вести медичні рятувальні дії і інші немедичні рятувальні дії, вживати заходів в області зміцнення здоров'я і профілактики захворювань, взаємодіяти з іншими суб'єктами системи невідкладної медичної допомоги в різних ситуаціях.

Після закінчення навчання випускник має можливість продовжити навчання за ІІ рівнем вищої освіти у галузі медичних наук або інших суміжних спеціальностей. Він також може розширити свої знання в рамках післядипломної освіти.