Право

 

Колегіум суспільних наук

Напрям підготовки -  Право

Рівень підготовки -   безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних предметів за вибором вступника: історія або суспільствознавство

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Право» отримує уміння користуватися загальними знаннями з галузі догматичних дисциплін права, теорією і філософією права,  політико-правовими доктринами. Він має знання з галузі інших соціальних наук, базові  економічні знання і має навички використання їх у професійній діяльності з дотриманням етичних принципів. Підготовка спрямована на навчання студента розумінню та інтерпретації юридичних текстів. Метою навчання є також набуття студентом навичок володіння іноземною мовою на рівні В2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендації з мовної освіти, включаючи спеціалізовану іноземну мову, необхідну для практики. З точки зору можливостей працевлаштування, випускник готовий приймати всі види заяв та виконувати професійну діяльність у всіх державних і недержавних установах або організаціях, що вимагають наявності юридичних знань. Випускник володіє навичками міжособистісного спілкування і спілкування в процесі прийняття юридичних рішень, а також виступає в ролі посередника в ситуаціях, коли чинне законодавство допускає посередництво як спосіб вирішення юридичних спорів. Випускник підготовлений до вступу до аспірантури. Він має можливості для подальшої спеціалізації в будь-якій галузі польського права.