Соціальна робота

 

Напрям підготовки - Соціальна робота

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/  нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова або сучасна іноземна мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Суспільствознавство

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Оцінка з дисципліни «Суспільствознавство» зі свідоцтва про здобуття повної середньої освіти

**Співвідношення кількості балів і оцінки зі свідоцтва:

3,0

задовільно

40 балів

3,5

задовільно с плюсом

50 балів

4,0

добре

60 балів

4,5

добре с плюсом

70 балів

5,0

дуже добре

80 балів

5,5

дуже добре з плюсом

90 балів

6,0

відмінно

100 балів

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Соціальна робота» має можливість поповнити ряди професійних кадрів соціальних працівників. Він повинен володіти такими рисами, як: емпатія, вміння налагоджувати контакти, здатність вирішення проблем і конфліктів, вміння ефективно працювати під тиском часу, стресостійкість, послідовність в роботі, оптимізм, справедливість, безкорисливість та інші.