Акушерство

 

Напрям підготовки -  Акушерство

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)1

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника:  хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

1В рамках напряму підготовки «Акушерство» І рівня вищої освіти, проводиться набір на навчання за нестаціонарною формою. Вступник, який закінчив медичне професійне училище за професією акушерки, зобов'язаний надати ксерокопію диплома та оригінал документа (для ознайомлення) до колегіальної приймальної комісії.

Випускник напряму підготовки «Акушерство» підготовлений до надання медичних послуг та освітньої діяльності щодо вагітної жінки; жінки, у якої почалися пологи, жінки в післяпологовому періоді і з новонародженим, а також гінекологічних захворювань; в області зміцнення здоров'я, профілактики та професійного акушерсько-гінекологічного, допологового, перинатального  догляду, а також в період менопаузи; розпізнавання вагітності, догляду за жінкою при вагітності та проведення аналізів, необхідних для контролю за її ходом; до самостійного ведення і прийому пологів, фізіологічних пологів (в умовах стаціонару і амбулаторного лікування), пологи з  тазовим положення, з надрізом і шиттям промежини. Він уміє виписувати рецепти на ліки, продукти спеціального призначення та медичні вироби, необхідні для продовження лікування в рамках реалізації доручень лікаря.

Випускник І рівня вищої освіти отримує ступінь бакалавра акушерства і може працювати в рамках індивідуальної або групової практики в державних і недержавних медичних установах.