Прикладна полоністика

 

Напрям підготовки -  Прикладна полоністика

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство,  географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Англійська мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

 

Випускник напряму підготовку «Прикладна полоністика» набуває спеціалізованих знань у галузі польської мови, літератури та культури, сучасного культурного життя і наук про спілкування, крім того, володіє базовими знаннями у галузі економіки, права та соціології. Він також отримує ряд практичних кваліфікацій - лінгвістичних, риторичних і комунікативних - корисних на сучасному ринку праці, таких як: вміння писати різноманітні тексти, використовувати різноманітні джерела інформації; він має компетенції в області інтерпретації та оцінки мовних висловлювань, літературних та інших текстів в області культури, а також можливість користування спеціалізованою мовою у галузі лінгвістики і літературознавства, усвідомлення необхідності користування з досягнень різних галузей гуманітарних наук. Випускник підготовлений до індивідуального розвитку власних професійних компетенцій та активного функціонування в сучасному світі. Крім того, він набуває навичок організації культурного життя, розважальних заходів різного роду (наукових, музичних, поп-культури, політичних та ін.), публічних виступів. Він володіє знаннями англійської мови на рівні не менше B2+.