Політологія

 

Напрям підготовки - Політологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Політологія» має знання в галузі соціальних наук, зокрема, наук про політику; здатність критичного сприйняття знань та їх практичного використання для опису та аналізу процесів в області політики. Він підготовлений до активної участі в політичному та суспільному житті; володіє вміннями контролювати та застосовувати процедури оцінки в області політичних явищ; професійної та ділової етики у  громадській активності та професійній діяльності.

Випускник підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти.