Сестринська справа

 

Напрям підготовки - Сестринська справа

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Сестринська справа» отримує ступінь бакалавра сестринської справи, що підтверджує, що він придбав певні знання, навички та уміння. Він підготовлений як для індивідуальної роботи з пацієнтом, його сім'єю в умовах проживання, так і з групою пацієнтів в державних і недержавних закладах охорони здоров'я, зокрема: у лікарнях, установах первинної та спеціалізованої медичної допомоги,  в паліативно - хоспісних центрах, в медицині праці, в будинках соціального обслуговування та установах по догляду за літніми людьми, в підрозділах системи невідкладної медичної допомоги, санаторіях тощо. Випускник має сформовані звички безперервної освіти і підготовлений до післядипломної освіти і для навчання за ІІ рівнем вищої освіти.