Спеціальна педагогіка

 

Напрям підготовки -  Спеціальна педагогіка

Рівень підготовки -   безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Математика

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Спеціальна педагогіка» зі спеціальності «Освіта та реабілітація осіб з обмеженими інтелектуальними можливостями» отримує знання та навички в області оцінки функціонування особи з обмеженим можливостями, багатопрофільної терапії та методики спеціальної освіти та реабілітації. Вони зможуть протистояти маргіналізації людей з розумовими вадами, визначати їх потреби, можливості та обмеження.

Випускник спеціальності «Освіта і терапія людей з розладами аутичного спектру» отримує знання та навички в області медичних і психологічних основ розладів, специфіки функціонування когнітивного, емоційного та соціального розвитку дітей та молоді аутичного спектру, методів терапії аутизму, функціональної діагностики, а також розробки та реалізації індивідуальних  навчально-терапевтичних програм.