Педагогіка

 

Напрям підготовки - Педагогіка

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Математика

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Ппедагогіка» володіє педагогічними, соціально-культурними, історико-філософськими, психологічними біологічними знаннями,  ЗМІ тощо, що становить теоретичні основи освітньої діяльності в галузі освіти, виховання, розвитку і творіння людини протягом усього життя. Він має необхідні навички, щодо опису, аналізу, інтерпретації, дизайну та якісного аналізу різних стратегій педагогічної діяльності; має широкі компетенції в галузі діагностики потреб дитини і сім'ї, етіології і механізмів порушень у соціальній адаптації, плануванні і реалізації дій; раціонального переміщення в просторі ЗМІ. Випускник підготовлений до створення власної педагогічної діяльності з урахуванням фундаментальних педагогічних концепцій і етичних норм.