Охорона навколишнього середовища

 

Напрям підготовки -  Охорона навколишнього середовища

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика з астрономією або фізика, математика, біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: біологія, географія, хімія, фізика, інформатика, математика, суспільствознавство

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Один предмет, не включений до основних критеріїв прийому на навчання, з додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти або з сертифіката ЗНО

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Охорона навколишнього середовища» отримує міждисциплінарні знання в галузі природничих та інженерно-технічних наук. Він вивчає найсучасніші методи оцінки екологічного стану навколишнього середовища та управління природними ресурсами, здобуває знання та навички в області екології рослин і тварин, екології, озеленення, інженерної графіки, географічних інформаційних систем, оцінки екологічного стану екосистем, охорони природи, територіального планування, основи геодезії, проектування екологічних коридорів, екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії.