Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

 

Напрям підготовки -  Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський), інженер

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: математика, фізика з астрономією або фізика, біологія, географія, хімія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» має сучасні інженерні знання в обраній галузі сільського господарства і рослинництва, в галузі інженерно-технічних наук. Він може використовувати спеціалізовану термінологію в області відновлюваних джерел енергії та управління відходами. Він має уміння працювати з лабораторним і польовим обладнанням, інтерпретувати результати досліджень і формулювати висновки. Він може виконувати проектні, інвестиційні та експлуатаційні завдання в області пошуку енергії з відновлюваних джерел та поводження з відходами. Випускник володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.