Науки про сім’ю

 

Колегіум суспільних наук

Напрям підготовки -  Науки про сім’ю

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Математика

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник за напрямом підготовки «Науки про сім'ю» має практичний профіль і отримує професійне звання бакалавра за спеціальністю: «Помічник сім’ї» або «Помічник особи з обмеженими можливостями». У ході навчання він набуває міждисциплінарні знання про шлюб і сім’ю і навички, спрямовані на практичне застосування в роботі з сім’єю. Він буде підготовлений до роботи в органах місцевого самоврядування/ установах, що реалізують завдання з підтримки сім'ї та системи прийомної сім'ї, наприклад, в якості помічника сім'ї, координатора прийомної сім'ї. Він може працювати в установах денної підтримки, установах  різних типів по догляду та вихованню, регіональних терапевтичних установах та установах, що виконують завдання в області підтримки сімей.