Музеологія

 

Напрям підготовки -  Музеологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: історія, історія мистецтва

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Музеологія» мають знання в області функціонування музеїв (у тому числі історії музейної справи, актуальних умов їх діяльності та виставок), проблематики музейної освіти. Він володіє знаннями про предметну специфіку, поглиблені практичними навичками, набутими в ході практики в музейних установах. Він підготовлений до проведення досліджень, музейних занять, підготовки виставок і формування  різноманітних колекцій: археологічних, історичних, художніх, етнографічних, природних. Він може продовжити освіту за ІІ рівнем вищої освіти за спеціальністю «Музеологія», або у суміжному напрямку.

Випускник може працевлаштуватися у музейних та інших установах, що здійснюють зберігання, інвентаризацію та популяризацію пам’яток і колекцій; установах культури, що займаються проблемами культурної спадщини та її збереження