Мехатроніка

 

Напрям підготовки - Мехатроніка

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній/ практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: інформатика, фізика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Навчання за напрямом підготовки «Мехатроніка» триває 7 семестрів. Після 4 семестру студент має можливість вибору спеціальності «Проектування мехатронних систем» або «Проектування вбудованих систем». Навчання за спеціальністю «Проектування мехатронних систем» розвиває навички в області проектування сучасних машин і обладнання з використанням програмного забезпечення САПР та інтеграції електронних і механічних компонентів. Навчання за спеціальністю «Проектування вбудованих систем» розширює компетенції в області розробки вбудованих систем на основі мікропроцесорів і програмних схем а також управління комп’ютерними мережами і програмування веб-додатків.

Випускник має базові знання з галузі мехатроніки, зокрема, пов’язані з синергією механіки, автоматизації та робототехніки, інформатики, електроніки, будівництва та експлуатації верстатів, матеріалознавства та електротехніки - необхідні для проектування, конструювання та технічного обслуговування спеціальних пристроїв, що використовуються в машинах і транспортних засобах, пристроях і системах виробничого обладнання, а також у діагностичних та вимірювальних пристроях і апаратах.