Математика

 

Напрям підготовки -  Математика

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Математика» володіє знаннями з основних розділів математики; має навички аналітичного і синтетичного мислення, що дозволяє здійснити нестандартний підхід до вирішення різних практичних проблем, вимагаючих створення або адаптації математичних моделей. Він має навички в області ІТ технологій, необхідних для функціонування у сучасному суспільстві, зокрема при вирішенні математичних проблем. Випускник володіє знаннями іноземної мови на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейської шкали мовної компетенції, відкритий до самовдосконалення і підвищення кваліфікації.