Логістика в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі

 

Напрям підготовки -  Логістика в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: математика, польська (або рідна) мова, іноземна мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: географія, біологія, фізика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

один предмет із ЗНО за вибором вступника

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник є фахівцем в області логістики  в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі, він володіє знаннями щодо виробництва сировини і продуктів рослинного і тваринного походження, правил маркування і упакування продуктів харчування; факторів формування якості сільськогосподарських продуктів у процесі зберігання; складської інфраструктури і технологій; систем управління у виробництві харчових продуктів; логістики сировини.

Він може добирати і застосовувати певні методи, технології, інструменти і системи пакування, зберігання і транспортування, необхідні для забезпечення високої якості сільськогосподарських товарів у процесі логістичних процесів.

Випускник уміє вибирати і застосовувати правильні методи та інструменти для вирішення дослідницьких та інженерних завдань. Він володіє знаннями іноземної мови на рівні В 2. Випускник підготовлений до праці на підприємствах, пов’язаних з логістикою та обігом сировини і сільськогосподарської продукції а також до здійснення самостійної підприємницької діяльності. Він підготовлений до продовження навчання за ІІ рівнем вищої освіти.