Лікарський напрям (навчання англійською мовою)

 

Напрям підготовки -   Лікарський напрям (навчання англійською мовою)

Рівень підготовки - 6-річне безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання - стаціонарна (денна) - на комерційній основі (платна)

Профіль навчання -  загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1.      На прийом на навчання за лікарським напрямом підготовки можуть претендувати вступники, які у процесі вступу отримали не менше конкурсних 80 балів з кожного навчального предмету (обов’язкового і додаткового).

2.      Вступники на лікарський напрям підготовки з навчанням англійською мовою зобов’язані надати сертифікат **, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не менше В1 або результат випускного іспиту (ЗНО) з англійської мови на поглибленому рівні – не менше 80%, або свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з англійською мовою викладання, отримане за кордоном чи в Польщі.

3.      Вступники на лікарський напрям підготовки з навчанням англійською мовою приступають до співбесіди, метою якої є перевірка знань спеціалізованого словникового запасу з конкурсних предметів, елементарного медичного словникового запасу та мотивації до навчання. Фахова співбесіда проводиться в приймальній комісії Колегіуму медичних наук.

4.      У разі кількості вступників, що не дозволяє проведенню співбесіди на вищезазначених умовах, перевірка знань може бути проведена у формі письмового тесту. В окремих випадках з кандидатами-іноземцями співбесіда може буде проведена дистанційно за допомогою одного з загальнодоступних Інтернет-засобів - рішення про це приймає Центральна приймальна комісія Жешувського університету.

** додаток 2 до Постанови Голови Ради міністрів від 16 грудня 2009 року «Про порядок проведення процесу кваліфікаційного відбору у державній цивільній службі» (Законодавчий Вісник 2019, позиція 1552).